त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय

 

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2073/12/10 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/09

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नंं ७÷०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नंं ८÷२०७२÷०७३

डाउन्लोड गर्नुहोस