त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

 

 प्रकाशित मिति

 विवरण

 पुरा विवरण

2071/72 (old syllabus)

सह प्रशासक पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको पाठ्यांश.... डाउन्लोड गर्नुहोस

 2071/72 (old syllabus)

 त्रि. वि. सेवा आयोग खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रशासनिक पदहरूको  लिखित  र प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

 

 डाउन्लोड गर्नुहोस