त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

 

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2074/01/26 खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदहरूको कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी ज्ञानको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम   डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/01/25 प्राविधिक अधिकृत(इन्जिनियरिङ्क) पदको खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको पाठ्यांश डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/01/16 (new) कर्मचारीहरुको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको पाठ्यांश (खुल्ला प्रतियोगिता) डाउन्लोड गर्नुहोस
 2074/01/16 (new) कर्मचारीहरुको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको पाठ्यांश (आन्तरिक प्रतियोगिता) डाउन्लोड गर्नुहोस