Home Advertisement

 

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय

बिज्ञापन । सुचना


प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३ पौष ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. १२/२०७३-०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता),ईन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थानका लागि सह-प्राध्यापक पदको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ पौष ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. १३/२०७३-०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)ईन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थानका लागि विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ पौष ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. ११/२०७३-०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता),ईन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थानका लागि प्राध्यापक पदको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ पौष ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. ११/२०७३-०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता),
बिज्ञापन न. १२/२०७३-०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) :
ईन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थानका लागि विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
कार्तिक २९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. १०/२०७३-०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) :
ईन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थानका लागि विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ आश्विन ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. ५/२०७३-०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता):
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ आश्विन ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. ५/२०७३-०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता):
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ आश्विन ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. ६/२०७३-०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) :
इन्जिनीयरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरुको लागि विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ आश्विन ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. ७/२०७३-०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता):
कृषि र पशु बिज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरुको लागि विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ आश्विन ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. ८ /२०७३-०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता):
वन बिज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरुको लागि विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ आश्विन ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न. ९ /२०७३-०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता):
व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुको लागि विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ भाद्र १ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न : १/२०७३-०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता):
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ भाद्र १ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न : २/२०७३-०७४(खुल्ला प्रतियोगिता):
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ भाद्र १ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न : ३/२०७३-०७४(खुल्ला प्रतियोगिता):
बायो टेक्नोलोजी केन्द्रिय बिभाग अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक पदहरुको बिज्ञापन
डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३ बैशाख १२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : बिज्ञापन न : २९/२०७२/०७३ (आन्तरिक प्रतियोगिता):
कानुन बिषयको प्राध्यापक पदलाई यस आर्थिक बर्षको बिज्ञापन नम्बर २९/०७२/०७३ (अन्तरिक प्रतियोगिता) कायम गरि पुन प्रकाशित गरिएको
डाउन्लोड गर्नुहोस
 

Powered by HealthNet Nepal.