Home Staff Syllabus
PDF Print E-mail
Friday, 13 January 2012 06:07

स्टाफ  प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको पाठ्यांश


क्र.स. पद पुरा विवरण

बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रशिक्षक तथा उप-प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

(प्रकाशित मिति : २०७३ माघ ३ गते)

डाउन्लोड गर्नुहोस

खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

(प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १ गते)

डाउन्लोड गर्नुहोस

बिशेष आतंरिक खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

(प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १ गते)

डाउन्लोड गर्नुहोस

नर्सिंग सह-नियन्त्रक आंतरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

(प्रकाशित मिति : २०७३ मङ्सिर २४ गते)

डाउन्लोड गर्नुहोस

खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रशासनिक पदहरू

डाउन्लोड गर्नुहोस

वायोमेडिकल इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस

परफ्युजनिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस

अप्थाल्मिक असिष्टेण्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस

आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रशासनिक पदहरू

डाउन्लोड गर्नुहोस

बिशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

(प्रकाशित मिति : २०७२ चैत्र १३ गते)

डाउन्लोड गर्नुहोस
Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 05:40
 

Powered by HealthNet Nepal.